Biuro Rachunkowe GM Grabias Małgorzata

Poniżej znajdziecie Państwo pełną ofertę firmy i tego w czym możemy Państwu pomóc.

image-2017-06-29 (2)

W zakresie księgowości

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych,

- opracowywanie zakładowych planów kont,

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

- sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,

image-2017-06-29

W zakresie kadrowo – płacowym

- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło

- kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,

- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,

- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,

- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,

- doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,

- sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych, prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS.

image-2017-06-29 (1)

W zakresie finansów

- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,

- sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,

- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

- doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,

- budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,

-doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,

- doradztwo w pozyskiwaniu kredytów bankowych,

- przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,

- kontakty z urzędami państwowymi

Cennik

od 50 zł

Za ryczałt ewidencjonowany

od 100 zł

Książka Przychodów i Rozchodów (Zasady Ogólne)

Pełna księgowość

Wycena indywidualna

Dane kontaktowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami świadczonymi przez naszą firmę, lub chcą poznać szczegóły oferty prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną, bądź zapraszamy do naszego biura.

Telefon

666 529 288

E-mail

biurogm@op.pl biuro@ksiegowabilgoraj.pl

Adres

ul. Zielona 105 23-400 Biłgoraj

Jak dojechać?